LÄNSI-VANTAAN VIHREIDEN HALLITUKSEN JÄSENET 2023

Vuosikokouksessa syksyisin kaikki jäsenemme valitsevat hallituksen jäsenet seuraavaksi vuodeksi.

Hallituksen tehtävänä on edistää yleiskokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen toimintaa. Yhdistykselle vahvistetaan myös vuosittain budjetti ja rahankäyttöä seuravaan tilinpäätösten avulla.

TIMO HUHTA, PUHEENJOHTAJA

Projektipäällikkö, diplomi-insinööri

Vantaanlaakso

Olen syntyperäinen vantaalainen, aktiiviliikkuja ja kahden lapsen isä. Toimin kunnallisessa luottamustehtävässä Vantaan kaupunkitilalautakunnan varajäsenenä ja kuulun Länsi-Vantaan vihreiden hallitukseen. Mukaan politiikkaan lähdin vuonna 2021 osallistumalla kuntavaaleihin.

Haluan rakentaa taloudellisesti menestyvää ja oikeudenmukaista kaupunkia, missä panostetaan kasvuun ja kestävään kehitykseen, lasten ja nuorten hyvinvointiin, laadukkaisiin ja toimiviin kuntapalveluihin sekä liikuntapaikkoihin ja virkistysalueisiin. Tulevaisuudessa haluan nähdä vihreiden linjan entistä talouspainotteisempana, astetta maltillisempana ja lähempänä yleispuolueeksi soveltuvaa linjaa.

www.timohuhta.fi

PETRA MIESSMER, VARAPUHEENJOHTAJA

Restonomi, toiminnanjohtaja

Vapaala

Olen Sipoossa kasvanut puoliksi saksalainen ravintolayrittäjäperheen kuopus, sydämeltäni pönde kyseenalaistaja. Asumme Vapaalassa kahden poikamme ja mieheni kanssa. Olemme asuneet vuodesta 2012 Vantaalla, jossa Myyrmäen suuralue palveluineen ja lähimetsineen valikoitui lopulta kodiksi, johon halusimme asettua. Poikamme käyvät Ruotsinkielistä päiväkotia ja koulua.

Työkseni johdan Suomen leirikouluyhdistystä ja sen ylläpitämää hostellia / leirikeskusta Suomenlinnassa. Vastuunkanto ja vahva oikeudenmukaisuuden puolustaminen ovat ominaisuuksia, jotka juurtuivat minuun jo lapsuudessa.

Tykkään organisoida ja tuoda ihmisiä yhteen. Arvostan ja peräänkuulutan avoimuutta ja rehellisyyttä sekä taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Sivistys on menestyksemme edellytys ja mahdollisuutemme pysäyttää luontokato ja ilmaston lämpeneminen kestämättömäksi.

Lapset ja nuoret ovat tärkein pääomamme, joihin investoimisen tulee olla suurin prioriteettimme. Uskon, että yhdessä tekemällä, vaikeistakin asioista avoimesti puhumalla ja kuplistamme ulos tulemalla voimme muuttaa maailmaa paremmaksi.

 

TUOMAS MUTANEN, TALOUDENHOITAJA

tekniikan tohtori, aivotutkija

Pähkinärinne

Tärkeimpänä tavoitteenani aluevaaleissa on järjestää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaille kattavat sosiaali- terveydenhuollon lähipalvelut sekä turvata tähän työhön riittävät henkilöstöresurssit. Toimivat lähipalvelut tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa, sillä ne vähentävät yksityisautoilun tarvetta. Terveydenhuollosta ei tule säästää kitsastelemalla työntekijöiden palkoista tai työvoiman määrästä; palveluiden ulkoistaminen vuokratyövoimalle voi tulla huomattavasti omaa henkilökuntaa kalliimmaksi.

www.tuomasmutanen.com/

MAX MANNOLA, SIHTEERI

Rakennustekniikan DI, liikennesuunnittelun konsultti

Martinlaakso

Vantaalainen vuodesta 2004, LäVin jäsen vuodesta 2009, myös Armon Vihreiden entinen pj ja aktiivi.

Vantaalla minulla on luottamustoimia kirkossa ja ruotsinkielisissä toimikunnissa sekä ollut myös yleiskaavatoimikunnassa varana. Olen aktiivi myös Tulkaa kaikki -liikkeessä.

Ammatikseni toimin konsulttina liikennesuunnittelun ja ympäristöselvitysten (erit. melu) alalla. Kestävä liikkuminen on ammatillisestikin ykkösteemani, jo ilmastonmuutoksen torjumisen vuoksi, mutta myös miellyttävämmän asuinympäristön kannalta. Kaikkialla se ei toimi yhtä hyvin kuin Martinlaaksossa ja Myyrmäessä.

Joukkoliikenteen toimivuuden kannalta välttämätön asumisen tiivistäminen on tehtävä viisaasti, lähiluontoa säästäen. Ympäristönsuojelua on painotettava aina, sillä se on elintärkeää kaikkien tulevaisuudelle.

www.facebook.com/MaximilianMannolaVihreat

 

MIKKO KORPELA, JÄSENVASTAAVA

Tietotekniikan DI

Pähkinärinne

Olen maalla kasvanut, opintojen kaupungistama ihminen ja vantaalainen vuodesta 2012. Nautin tietojenkäsittelystä, retkeilystä ja kulttuurista kohtuullisina annoksina.

SIRPA ”SIRU” KAUPPINEN

ympäristötekniikan M.Sc. kaupunginvaltuutettu

Hämeenkylä

Olen ajanut mm. vanhusten kotipalvelun, hoivan ja kuntoutuksen parantamista, kaikille hyvää perusopetusta ja varhaiskasvatusta, poliitikkojen sidosten julkisuutta, sisäilmaongelmien ratkaisua, sujuvaa julkista liikennettä sekä lasten ja nuorten psykiatrian resursseja. Ilmastonmuutoksen torjunta tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Erityisen tärkeää ovat paikalliset lähimetsät ja polut sekä luonnon monimuotoisuus. Myös Myyrmäen katutaide ja kaikenlainen kulttuuri sykkii sielussa.

www.sirpakauppinen.fi/

JOHANNA LÄTTI

Yrittäjä, opiskelija

Myyrmäki

Olen syntynyt Helsingissä ja asunut Vantaalla vuodesta 1990, Myyrmäessä vuodesta 1998. Asun avopuolisoni kanssa kerrostalokaksiossa. Olen yrittäjä, opiskelija ja kahden aikuisen lapsen äiti. Toinen heistä tarvitsee erityistä tukea lievän kehitysvamman vuoksi ja olen tottunut taistelemaan, että asiat sujuisivat. Olen myös ikuinen käsityöläinen ja kierrättäjä.

Aktiivisesti toimin yrittäjänä 25 vuotta Morsmaikku Oy:n perustajana, suunnittelijana ja ompelijana, kunnes käsivamma pakotti lopettamaan yrittäjyyden. Nyt jatkokoulutan itseäni ja valmistun mediapalvelujen tuottajaksi huhtikuussa 2022. Toimin myös As Oy hallituksen puheenjohtajana, paikallisen huoltoyrityksen hallituksen varapuheenjohtajana ja VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä.

Sydäntäni lähellä ovat elävä lähiö, luovuus, yrittäjyys ja toimivat palvelut luonnon ohella. Kaikkien palvelujen tehokkuus ja järkeistäminen tuovat isoimmat säästöt. Erityistä huolta kannan mielenterveyspalveluista ja haluan tehdä kaikkeni, että kukaan ei jäisi yksin.

www.johannalatti.com