Luonnonsuojelulain liitteet on juuri päivitetty, ja ne tulevat voimaan ens viikolla.
Rauhoitetut lajit ovat ennallaan. Muutokset koskevat lähinnä liitettä 4; uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit.
Ei muuta kuin opiskelemaan kesälomalla!
Hanski

Luonnonsuojelulain_asetus_2021sk20210521