Vaikka uuden koulun rakentaminen ei maksa koulutoimelle mitään, se
kuitenkin näkyy kaupungin kokonaisbudjetissa. Kouluja ja päiväkoteja
on pakko rakentaa lisää voimakkaan lapsimäärän kasvun johdosta.
Kaupungin on myös saatava tuloja myymällä maata asuntorakentamiseen.

Tuomela vähentää sosiaali- ja terveydenhuollolle kasautuvia kuluja
sisäilmaongelmista. Näiden suorat kustannukset ovat varovaisesti
laskien Vantaalla nelisen miljoonaa vuodessa, vaikka oirekyselyn
tulokset viittaavatkin suurempiin kustannuksiin. Tuomelan
koulurakennus on tuottaa jostain syystä kaikkein vähiten kroonisia
oireita kaupungissamme, jossa sisäilmaongelmaisia kouluja on aivan
liikaa.

Mitä enemmän kaupungista löytyy terveitä kouluja, sitä vähemmän
tarvitaan myös erityispuhtaita kalliita tiloja lasten sairastuessa
vakavasti. Ja sitä harvempi opettaja tai lapsi joutuu
työpaikkakyvyttömäksi. Ei kannata priorisoida oppilaita kouluihin,
joissa krooniset sisäilmasairaudet ovat yleisempiä.

Vaikka vanhanaikaiset luokkatilojen seinät eivät tue uudempaa
opetussuunnitelmaa, vaan tarjoavat pikemminkin hiljaisempia, luokan
kokoisia tiloja, ei kaikkia kouluja ole varaa rakentaa uusiksi.

Osalle oppilaista sopii parhaiten pienet rauhalliset luokat.
Helsingistä opittiin, miten oppimistulokset ovat laskeneet suurissa
luokkatiloissa.

Tuomelan kaltaiset satoja vuosia kestäviksi tehdyt kivirakennukset,
joita ei tarvitse yhtenään korjata sisäilmaongelmien vuoksi tai joiden
käyttöikä ei ole 30 vuotta, kuten 70-luvun koulujen rakenteiden,
ylläpito pitkällä juoksulla säästää itsessään jo miljoonia.

Moni kunta pitäisi tervettä koulurakennusta kullan arvoisena.
Kokonaistaloudellisesti olisi sulaa hulluutta olla käyttämättä Tuomelan
koulua oppilaiden kouluna. Hämeenkylässä on oppilaita koulun verran,
ja ylikin. Nyt koulutiet ovat varsin vaaralliset isojen teiden kanssa.

Päätös Tuomelan koulun käytöstä tulisi tehdä ennen vaaleja, sillä
vaalilupaukset ovat liian herkästi unohtuneet. Muuten jälleen kerran
tuhlataan kiinteistöomaisuutta jätetään käyttämättä terveimmät
koulutilat. Vaikka koulun remonttia on siirretty jo vuosia, se on
pitkällä juoksulla edullisimpia koulurakennuksia. Remontin yhteydessä
olisi hyvä toteuttaa kevyt laajennus.

Missään tapauksessa koulua ei kannata vuokrata sellaiselle
vuokralaiselle, joka vähentää mahdollisuuksia käyttää koulua myöhemmin
kouluna. Väestönkasvu vaatisi Tuomelan kulmille uuden koulun ja muun
muassa sen eteläpuolelle rakennettuun uuteen asuinalueeseen on
muuttanut paljon lapsia. Uuden koulun rakentaminen tulisi
huomattavasti kalliimmaksi vanhan korjaamisen sijaan.

 

Kuva: Turun yliopiston sisilmaoiretutkimus kävi oireiden lisäksi läpi
myös muun muassa rakenteet ja kuntotutkimukset. Tuomelan koulu
aiheuttaa vähiten kroonisia oireita alakouluista. Yläkoulujen tilanne
on vakavampi.

Kuva: Tuomelaan on valmiina turvalliset koulutiet Hämeenkylästä ja
Linnaisista. Toukokuussa uudistettiin töyssyt ja suojatiet koulun
edessä. Koko Hämeenkylän asuinalue on rakennettu niin että oppilaat
pääsevät hyvin kevyenliikenteen väyliä pitkin kouluun.

 

Sirpa Siru Kauppinen
Valtuuston II varapuheenjohtaja