Pähkinärinneseura on tehnyt aloitteita palstaviljelykonseptin kehittämiseksi sekä aloitteen, jonka tarkoituksena on luoda vetovoimainen kokonaisuus Lammaslammen ympäristöstä ja siihen kiinteästi liittyvästä Soltorpin-Tuomelan tammimetsän-Linnaistenmetsän luonnonsuojelualueesta. Katsoessamme alueen kokonaisuutta, on helppo yhtyä vastustamaan suunniteltua pientaloaluetta, joka tulevassa kaavassa rikkoo kokonaisuuden.

Vihdintien länsipuolen metsät, peltoaukeat, luonnonsuojelu- ja viheralueet luovat ainutlaatuisen vihreän kokonaisuuden Länsi-Vantaalle ja mainittu Pitkämäentien varrelle suunnitteilla oleva pientaloalue sopii siihen huonosti. Vantaan painottaa ohjelmissaan asuinalueisiin liittyvien viher- ja virkistysalueiden merkitystä. Suunnitteilla oleva kaava on kuitenkin räikeässä ristiriidassa tavoitteen kanssa. Pähkinärinneseura kysyy perustellusti, miten Lammaslammen ympäristö ja sen yhteydet ympäröiviin luonnonsuojelualueisiin huomioidaan.

Vantaa on muuttovoittoinen kaupunki, jonka väkiluku kasvaa jatkuvasti. Tarvitsemme maksukykyisiä asukkaita verotulopohjan kasvattamiseksi, jotta palvelut voidaan tuottaa laadukkaasti jatkossakin.

Miten me saamme houkuteltua hyviä veronmaksajia kerros- ja pientaloasuntoihin, joita kaavaillaan Pähkinärinteeseen, jos keskeiset vetovoimatekijät puuttuvat? Elävä keskusta, hyvät julkiset kulkuyhteydet, monipuoliset viheralueet ja suosiotaan jatkuvasti kasvattava kaupunkiviljely ovat merkittäviä vetovoimatekijäitä. Vihrealueiden kokonaisuuden rikkominen ja palstojen jyrääminen muutaman pientalon rakentamisen tieltä heikentävät alueen hyvinvointia ja houkuttelevuutta.

Me tuemme Pähkinärinneseuran suunnitelmia ja haluamme edistää Läntisimmän Vantaan viheralueiden kokonaisuuden kehittämistä asukaslähtöisesti.

Tämä lisäksi olemme pohtineet muutamia pieniä kehittämisajatuksia, millä alueen viihtyisyyttä ja elinvoimaa voisi lisätä. Meidän mielestämme:

– Lammaslampi tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena ja sen rantoja sekä alueen luonnon monimuotoisuutta ylipäätään suojella.

– Puistoalueelle voisi rakentaa ulkokuntosalin hiekkatien varrelle tuhoamatta alueen luontoa.

– Ison laiturin vasemmalle puolelle voisi ruopata pienen alueen hiekkarannaksi ja tuoda kesäksi yleiseen käyttöön bajamajan sekä pukukopin. Länsi-Vantaalla on vain yksi uimapaikka (Vetokannas) ja sinne on Pähkinärinteestä melkoisesti matkaa.

– Laiturirantaan sopisi myös kesäkahvila. Jos ei kaava anna millään myöten kiinteälle rakennukselle, voisi siinä toimia liikuteltava kahvila tai vastaava. Tarjolla pitäisi olla muutakin kuin jäätelöä. – Luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi voisi yhden alueen Lammaslammen ympäristö muuttaa kukkaniityksi, jossa mm. perhoset viihtyisivät. – Uusien kerrostalojen pohjakerroksiin pitää varata kunnolla liiketiloja kaupunginosan elävöittämiseksi.